One time RAF tender 19AE39, seen at the 2000 Wroughton Nostalgia Show.
Photo © Neil Fraser 2000